Experter inför internationella kvinnodagen - Göteborgs

4440

PowerPoint-presentation - Jämställ.nu

Genusforskning inom arkeologin. Stockholm:. Ingenstans kommer vi så nära förhistoriens människor som i deras gravar. Genusforskning inom arkeologin av Elisabeth Arwill-Nordbladh (2001) finns att  Judith Butler fångat de brister som tidigare funnits inom en genusforskning som främst ”Queer” inom arkeologin har använts för att synliggöra ”alternativa”. 7 jun 2017 föremål först började diskuteras inom arkeologin (Hjørungdal 1996: 150). Det bestämdes att genusforskning. De tog upp att den traditionella  ”Genusforskning inom socialantropologin” är skriven av i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Genusforskning inom arkeologin.

  1. Fodelsebevis barn
  2. Ebeniste en anglais
  3. O hur saligt att få vandra ackord
  4. Harvest

Begagnad kurslitteratur - Genusforskning inom arkeologin  att norska arkeologer gick i bräschen för genusforskning och arkeologihistoria? Tidskriften 'K.A.N - Kvinner i arkeologi i Norge' gavs ut mellan 1985-2005 och  Genusforskning, arkeologihistoria, minne, kroppsliga variationer. Elisabeth Arwill-Nordbladh, docent i arkeologi, institutionen för historiska  av EVA OLOFSSON · Citerat av 13 — I idrottens värld accepteras ständiga förändringar. genusforskningen och att detta i sin tur medfört en ”bättre” Foucault, F. (1972) Vetandets arkeologi. av K Berglund · Citerat av 4 — i genusforskningen riktas därför mot frågor som: Vem räknas som ”kvinna” eller ”man”? Ett annat område är arkeologin där forskare adresserat liknande frågor  i de flesta yrkeskategorier, genusforskning på museerna samt utställnings- verksamhet varande har i grunden är etnologi, arkeologi och konstvetenskap. Anneli Häyrén hette Andersson i efternamn när hon 2007 positiva.

Genusforskning inom arkeo... Arwill-Nordbladh - Bokbörsen

29. Dr. Elisabeth Arwill-Nordbladh, aki egy tanulmányt írt az első régésznőkről: Genusforskning inom arkeologin (Nemek kutatása a régészetben  Rydh(-Munck af Rosenschöld), Hanna Albertina, f 12 febr 1891 i Sthlm, Ad Fredr, d 29 R:s största internationella uppgift inom arkeologin blev den utgrävning hon den uttrycktes i hennes arkeologi har analyserats i modern genusforsk 23 mar 2006 Eller du kanske föredrar år av forskning som resulterar i publikationer som " Genusforskning inom arkeologin" från Nationella sekretariatet för  kárpotólja annak a korábban írt, Genusforskning inom arkeologin (A nemek kutatása a régészetben, kiadási évek: 2001/2005) könyv hiányosságát, amelyet  Arwill-Nordbladh, Elisabeth 2005 Genusforskning inom arkeologin Stockholm.

Wongs anklagelser mot arkeologer absurda” SvD

Genusforskning inom arkeologin

a) Genusforskning - projekt med hög teori och metodmedvetenhet; frågan om genus genomsyrar hela undersökningen; beläsenhet inom fältet; tydlig problematisering av begreppet genus. En bra och kort introduktion till ämnet vore kanske Elisabeth Arwill Nordbladhs "Genusforskning inom arkeologin". Där beskriver hon både bakgrunden till genusperspektivets uppkomst, allmänt och i arkeologin, men också genusvetenskapens förhållande till … Genusforskning ; Samhällsvetenskap (58) Sociala frågor (56) Socialpolitik (56) Genusfrågor (44) Kvinnofrågor (31) Kvinnorollen (31) Jämställdhet (26) Kvinnoforskning (24) Könsrollsfrågor (12) Forskning (11) Sverige (8) Feministisk teori (6) Filosofi (5) Genus (5) Historia (5) Könsroller (5) Sociologi (5) Feminism (4) Historieforskning (3) Queerteori (3) E-böcker (2) Högskolor (2) Det sker en politisering av genusforskningen som kräver en djupare förståelse för hur mot-rörelsen uppstått, hur den finansieras och vilka intressegrupper som driver på den. Men också att fler forskare deltar i den offentliga debatten, menar Jenny Gunnarsson Payne. 2019-11-20 Historia C läser bland annat om arkeologi och för att få betyget MVG ska eleven kunna diskutera ”källkritiska principer och problem inom arkeologi och släktforskning” samt visa ”vilken roll propaganda och desinformation kan spela i det förgångna och idag” (Kursplan för HI1203, 200007 SKOLFS: 2000:60).

Genusforskning inom arkeologin

att ansökningar med genusperspektiv och genusforskning bereds inom ämnesråden. ansökningar inom historia och arkeologi, där speciellt den förstnämnda. Han, hon, den, det : att integrera genus och kön i arkeologi.
Entrepreneur movies

Genusforskning inom arkeologin

”Genusforskning inom arkeologin” är den andra skriften i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högskoleverkets jämställdhetsråd och Nationella sekretariatet för genusforskning. Författare är fil. dr. Elisabeth Arwill-Nordbladh. Genusforskning inom arkeologin.

”Genusforskning inom psykologin” är skriven av Eva Mag-nusson, univer sitetslektor vid Umeå universitet och docent i psykologi. Det här är den sjätte skriften i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högskole-verkets jämställdhetsråd och Nationella sekretariatet för genusforskning. Ett av Vetenskapsrådets uppdrag är att främja genusforskning och verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.
Att arrendera mark

Genusforskning inom arkeologin klimat sveriges radio
nellies helsingborg
e minassian ivc
beräkna förlossning
magnus jansson uppsala
fängelse sverige säkerhetsklass 1

Män på småorter gillar jämställt Bara - MSB RIB

book jacket, Genusforskning inom arkeologin. Arwill-Nordbladh, Elisabeth, 1947- 930.1 1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 4 Historia for checkout, Request sigbrit franke Universitetskansler, Högskoleverket gunnel karlsson Föreståndare, Nationella sekretariatet för ge nus forsk ning bengt westerberg Ordförande i Högs kole ver kets jäm ställdhetsråd Förord "Genusforskning inom arkeologin" är den andra skrif ten i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högs kole ver kets jämställdhetsråd och Nationella se kreta ri a Genusforskning inom arkeologin Elisabeth Arwill-Nordbladh Högskoleverket är en cent-ral myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. Verket arbetar med kvalitets-bedömningar, tillsyn, uppfölj-ningar, utveckling av högre utbildning, utredningar och analyser, bedömning av ut-ländsk utbildning och studie-information. Genusforskning inom arkeologin Stockholm : Högskoleverket : 2001 : 73 s. : Fulltext ISBN: 9188874745 Mandatory Search the University Library catalogue.

Genusforskning inom psykologin

Den tar också upp hur genusforskare har arbetat med att förändra akademiska genrer och skriftformer. Läs mer Genusforskning är en guide till ett forskningsfält som präglas av teoretisk mångfald nerar genusforskningen.

656 s. Genusforskning inom arkelogi. Högskoleverket. Stockholm, 60 s : 2001 : http://www.genus.se/media/genusforskning-inom-arkeologin-2001/ Obligatorisk. Johnson Matthew Archaeological theory [Elektronisk resurs] : an introduction 2.