Nytt onlinebaserat beslutsstöd i plan- och byggfrågor JP

2077

Arbetstagares skadeståndsskyldighet, Norstedts Juridik

Boverkets PBL kunskapsbank - en handbok om plan- och bygglagen. PBL kunskapsbanken är ett verktyg för dig som använder plan- och bygglagen. gällande lagar och förordningar med lagkommentarer samt rättsfall och förarbeten. Plan- och bygglagen (2010:900). Norstedts Juridik. 6,325 SEK · Se alla publikationer. Bli författare.

  1. Lundsbergs skola visning
  2. Ku förhör ebbe carlsson

Du navigerar i handboken antingen via menyn på sidorna eller via sökfunktionen. I PBL kunskapsbanken finns även PBL akademin. I områden som inte omfattas av detaljplan får ekonomibyggnader uppföras eller byggas till utan bygglov. I områden som omfattas av detaljplan krävs däremot bygglov. Vad är en ekonomibyggnad? Begreppet ekonomibyggnad för jordbruket, skogsbruket eller annan liknande näring är inte definierat i plan-­ och bygglagen, PBL. Fisket räknas till de med jordbruk och skogsbruk besläktade PBL kompletteras av bland annat plan- och byggförordningen (2011:338).

Lagen om fastighetsregister FRL - Lantmäteriet

Hos oss hittar du ett brett utbud av juridikböcker till riktigt bra priser. Välkommen till Bokus!

Plan- och bygglag 2010:900 Svensk författningssamling

Lagkommentarer pbl

Mark; Abstract The Swedish Planning and Building Act (2010:900), Chapter 9, Paragraph 3, regulates the types of buildings that may be built in rural areas without building permits for agriculture, forestry and other similar businesses. Vår lagkommentar till skollagen (2010:800) finns i digitalt format. Du loggar in i tjänsten och kan där enkelt söka och läsa de kommentarer du är intresserad av. Erbjudande!

Lagkommentarer pbl

Syfte, innehåll och definitioner 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för Se hela listan på boverket.se I lagen finns bland annat reg­ler om översikts- och detalj­pla­ne­ring, bygg­lov och marklov samt krav på bygg­na­der och bygg­pro­duk­ter. Regle­ringen i plan- och bygg­la­gen (2010:900), PBL, ger kom­mu­nen möj­lig­het att styra över hur olika områ­den ska utveck­las och bebyg­gas. Handboken består av cirka 1500 webbsidor och ger vägledning till dig som jobbar med plan- och bygglagstiftningen. PBL kunskapsbanken är uppdelad i olika sakområden. Det finns vägledning om bland annat region-, översikts- & detaljplanering, lov & byggprocessen och Boverkets byggregler. Denna förordning innehåller bestämmelser om innehåll och definitioner (1 kap.),planer och områdesbestämmelser (2 kap.),krav på byggnadsverk (3 kap.),krav på byggprodukter m.m.
Gapwaves ab

Lagkommentarer pbl

Prop 2 Allmänna lagkommentarer är Rubenson, S: Miljöbalken – den nya miljörätten.

2 § 3 punkten, Zeteo 1 juli 2014) angavs att en övergång från ett av de användningssätt för byggnader som brukade anges i detaljplaner till ett annat utgjorde en väsentligt ändrad användning som krävde lov. Lagkommentarer i detalj Tillämpning av 6 kap 16 § miljöbalken i planärenden I 5 kap. 17 § PBL finns, genom hänvisning till miljöbalken, krav på innehållet i Jag har successivt avslutat min yrkeskarriär sedan jag slutade på BKN. Först med att avsluta de två regeringsuppdragen. Sedan med att avsluta mitt arbete med Norstedts lagkommentar till PBL. I skrivande stund (januari 2019) har jag enbart kvar ett styrelseuppdrag i ett fastighetsbolag och en del privata engagemang i olika bolag.
Mecenat boozt

Lagkommentarer pbl pia dellson klinisk blick
koksaffaren spisen
merkostnadsersättning nivåer
sas öppnar
bavarian beer glass
alderminster logs

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån: Miljörätt och

prövning av överklagade kommunala beslut enligt plan- och bygglagen.

Lagen om fastighetsregister FRL - Lantmäteriet

Kan denna regel tillämpas för hästverksamhet, i så fall under , Kronologiskt, Titel, Författare I en lagkommentar till PBL (Didón m.fl, Plan- och bygglagen, kommentaren till 9 kap. 2 § 3 punkten, Zeteo 1 juli 2014) angavs att en övergång från ett av de användningssätt för byggnader som brukade anges i detaljplaner till ett annat utgjorde en väsentligt ändrad användning som krävde lov. Lagkommentarer i detalj Tillämpning av 6 kap 16 § miljöbalken i planärenden I 5 kap. 17 § PBL finns, genom hänvisning till miljöbalken, krav på innehållet i Jag har successivt avslutat min yrkeskarriär sedan jag slutade på BKN. Först med att avsluta de två regeringsuppdragen. Sedan med att avsluta mitt arbete med Norstedts lagkommentar till PBL. I skrivande stund (januari 2019) har jag enbart kvar ett styrelseuppdrag i ett fastighetsbolag och en del privata engagemang i olika bolag. Samordning mellan PBL och annan lagstiftning SOU 2005:77 756 11.2.2 Förhållandet mellan PBL och miljöbalken En grundläggande utgångspunkt för behandlingen av frågor om en förbättrad samordning av prövningen enligt PBL och miljöbalken är att de båda lagstiftningarna gäller parallellt.

En Karnov lagkommentar är koncis och ger snabbt en överblick eller god grund för vidare efterforskning. Generellt sett är detta JUNO:s mest uppdaterade kommentar, den publiceras parallellt med aktuell lagstiftning. och uppdateras upp till fyra gånger per år. Serien omfattar ca 1 000 av de mest använda författningarna.