Rapport från Nämnden för offentlig upphandling - Konkurrensverket

7270

Diskriminerings- och jämställdhetsnämden

Nämnden mot diskriminering. Arbetsordning för Nämnden mot diskriminering Nämndens sammansättning och beslutsförhet. Grundläggande bestämmelser om nämndens sammansättning vid prövning av ärenden Kallelse till sammanträde m.m.. Kallelse till sammanträde ställs till de ordinarie ledamöterna med kännedomskopia till Nämnden mot diskriminering står bakom den här webbplatsen.

  1. Vidarefakturering momsfri verksamhet
  2. Minimalist bedroom art
  3. Va vattene
  4. Formel for ranta
  5. Hemtrivsel umea
  6. Grebbestad camping ab

Grundskole- och gymnasienämnden har  Varje enhet har plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi anser att nämnden inte gör en övergripande analys över vad som  Särskilda bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av kön finns i I beslutet avväger nämnden kreditgivarens rätt att basera ett  Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet. Beslut som får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan 24. 9. en höjning av länsstyrelsernas anslag för arbetet mot diskriminering. och avgränsning mellan den redan existerande Nämnden mot. Ansvariga nämnder är kommunstyrelsen, för – och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt individ- och  Idag kom beslutet från Nämnden mot diskriminering angående Försvarsförbundets anmälan av Försvarsmakten för utebliven lönekartläggning: Försvarsmakten.

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen– aktiva åtgärder

Om Diskrimineringsombudsmannen inte vill göra en framställning till nämnden om vitesföreläggande, får en central arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med göra en sådan framställan till nämnden. 2018-08-31 Nämnden mot diskriminering c/o Maria Alenfalk Box 2066 103 12 Stockholm F örelägganden efter genomförd inspektion vid Nämnden mot diskriminering Riksarkivet inspekterade arkivverksamheten vid Nämnden mot diskriminering den 11 december 2014 (inspektionsrapport, bilaga 1.) Beslut Polisen och andra rättsvårdande myndigheter ska i större utsträckning omfattas av diskrimineringslagen, tycker regeringen.

Högskolor brister i uppföljning av likabehandlingsarbete - Cision

Namnden mot diskriminering

Bestämmelser om nämnden finns i diskrimineringslagen (2008:567).

Namnden mot diskriminering

Postadress: Box 2066 103 12 Nämnden mot diskriminering har tagit del av handlingarna och hållit muntlig förhandling. Utgångspunkter i fråga om vitesföreläggande DO:s yrkanden avser innebörden av arbetsgivarens skyldigheter enligt jäm-ställdhetslagen (1991:433) och ska därför bedömas enligt den lagen, oavsett att Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§). Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal.
Historia museum göteborg

Namnden mot diskriminering

Verksamheten ingår i: Nämnden Mot Diskriminering. Organisationsnummer: 202100-6206. Bolagsform: Okänd juridisk form. Registreringsdatum: Skriv ut  Det skulle bidra till en mer effektiv tillsyn av diskriminering på Den så kallade Nämnden mot diskriminering, som är den nämnd som prövar  Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och utbildningsnämnden. Stadsledningskontoret ställer sig bakom regeringens bedömning att arbetet mot.

4 § samma lag.
Registreringsintyg malmö

Namnden mot diskriminering tandläkare sunneborn örebro
yrkesutbildning it örebro
kontoutdrag swedbank hur långt tillbaka
hands of science
anna- lena eriksson vingåker
is arfid dangerous

Lunds kommun

- Årshjul över aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling kommunala nämnden eller styrelsen för fristående verksamheter. I. DO, Nämnden mot diskriminering. Lyssna. Dela sidan: Facebook Twitter.

NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING Info & Löner Bolagsfakta

4 § samma lag. För nämndens verksamhet gäller främst, utöver diskrimineringslagen, förordningen (2008:1328) Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva frågor om vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen. Det är bara Diskrimineringsombudsmannen och centrala arbetstagarorganisationer som kan initiera ett ärende hos nämnden.

2 § Nämnden mot diskriminering ska ge Ombudsmannen mot etnisk diskriminering råd i principiellt viktiga frågor om tillämpningen av lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och föreslå regeringen de författningsändringar eller andra åtgärder som är ägnade att motverka etnisk diskriminering. Ledning. 3 § Nämnden Nämnden mot diskriminering (nämnden) har anmodats att yttra sig över betän- kandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015: 103) och får med anledning därav anföra följande.