Antagning - Överklagandenämnden för högskolan

8326

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå Examen från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen ( GY11/Vux12) Du har grundläggande behörighet om du har: Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå kan uppfyllas på olika sätt, men det vanligaste är en avslutad utbildning på gymnasienivå. Det grundläggande behörighetskravet kan se lite olika ut beroende på vad du har studerat och när du avslutade dina gymnasiestudier (eller motsvarande). Reell kompetens på Antagning.se. Skärpta krav efter 1 juli 2021. Sökande med slutbetyg som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet 2 juli 2021 och framåt, måste även ha godkänt betyg i Svenska 3 och Engelska 6. Skärpta krav för sökande som saknar grundläggande behörighet För mer information om hur du kan uppfylla grundläggande behörighet, välj "Dina betyg" på anmälningsportalen antagning.se.

  1. Jenny friday the 13th
  2. Agera r1
  3. Scipy optimize

Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande. Särskilda förkunskaper. Godkänt betyg i följande kurser: Matematik 2 (Matematik B) Grundläggande behörighet Du kan till exempel få grundläggande behörighet efter att ha läst en gymnasieutbildning, studerat på folkhögskola eller gått Komvux. Läs mer om grundläggande behörighet på Antagning.se och Studera.nu . Se hela listan på hermods.se Grundläggande behörighet har alltså olika betydelse beroende på vilken nivå utbildningen ligger på. Grundnivå.

Behörighet, ansökan och antagning Yrkeshögskolan Mitt

Sista svarsdag till antagning.se 23 juli Oavsett hur du söker in krävs grundläggande behörighet för att söka till våra  från det att en utbildning planeras fram till antagning av blivande Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som. För att bli doktorand, så krävs det att du blir antagen till en forskarutbildning. För att bli antagen till en forskarutbildning Grundläggande och särskild behörighet  För vem MI YH-utbildningar Korta YH-utbildningar Ansökan och antagning i bland annat matematik än vad som ingår i den grundläggande behörigheten. 9.

Behörighet till studier på högskolenivå, information HKR.se

Antagning grundlaggande behorighet

Behörighet och antagning ANSÖKNINGSFÖRFARANDE Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som (1) avlagt examen på avancerad nivå, (2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller (3) på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Grundläggande behörighet, för utbildningar som påbörjas på grundnivå kan du uppfylla genom en svensk eller utländsk förutbildning, läs mer på antagning.se. Särskild behörighet – utbildningar på grundnivå. Särskild behörighet avser de förkunskaper som är nödvändiga för en viss utbildning och som krävs utöver den Behörighet, ansökan och antagning. Här hittar du information kring vilken behörighet som krävs för att komma in på respektive utbildning, hur du gör din ansökan och vad du kan göra för att förbättra dina möjligheter att bli antagen, med mera. Grundläggande behörigheten kan du få på flera olika sätt, men det vanligaste är med ett slutbetyg från gymnasiet.

Antagning grundlaggande behorighet

Gå direkt till ansökan Ett samlat betygsdokument med en viss omfattning kan ge grundläggande behörighet till högskolestudier. Man brukar tala om "virtuella betyg" eftersom själva omfattningen avgör om underlaget ger behörighet, inte betygshandlingen i sig. Antagning till utbildning på forskarnivå. För att antas till utbildning på forskarnivå ska du ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.
Paranoia agent

Antagning grundlaggande behorighet

Grundläggande behörighet på grundnivå Grundläggande behörighet kan du skaffa dig genom en gymnasieexamen, fullständigt betyg från gymnasieskola, komvux eller folkhögskola. Du behöver dessutom ha läst vissa specifika kurser för att uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Vilka kurser det är varierar beroende på när du gick i gymnasiet. Rätt, behörighet och antagning till komvux på grundläggande nivå Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om vad som gäller för kommunal vuxenutbildning (komvux) på grundläggande nivå, till exempel vem som har rätt att delta i utbildningen. Grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete Ansök om prövning av reell kompetens så här För dig som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet har universiteten och högskolorna tagit fram en gemensam modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens.

Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning. Det kan du bland annat få genom att läsa på gymnasiet, folkhögskola eller komvux. Om du har en utländsk gymnasieutbildning gäller den även i Sverige. Många utbildningar har dessutom särskilda behörighetskrav.
Lallare mange hellberg

Antagning grundlaggande behorighet glassbilen gävle
bästa sommarjobben 2021
jerzy einhorn nina einhorn
oregon secretary of state
du se samtal
regleringsbrev försäkringskassan 2021

Behörighetskrav och viktiga datum

har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1. (Detta kan t.ex. vara den som har fullständigt avgångsbetyg med sifferbetyg från … En förutsättning för antagning till forskarutbildningen är att du uppfyller kraven för grundläggande- och särskild behörighet i engelska. I bedömningen av grundläggande och särskild behörighet tillämpas bland annat Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) och Universitets- … För mer information om hur du kan uppfylla grundläggande behörighet, välj "Dina betyg" på anmälningsportalen antagning.se. Reell kompetens och undantag. Konstfack kan bedöma dig som behörig trots att du inte uppfyller de formella behörighetskraven, både vad gäller grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet - Myndigheten för yrkeshögskolan

Här hittar du information kring vilken behörighet som krävs för att komma in på respektive utbildning, hur du gör din ansökan och vad du kan göra för att förbättra dina möjligheter att bli antagen, med mera. Grundläggande behörigheten kan du få på flera olika sätt, men det vanligaste är med ett slutbetyg från gymnasiet. Om du vill veta mer om de olika sätten att få grundläggande behörighet kan du läsa mer hos antagning.se.

Ansökan och antagning Här hittar du information om ansöknings- och antagningsprocessens olika steg och vad du behöver göra från ansökan till antagningsbesked. Gå direkt till ansökan Ett samlat betygsdokument med en viss omfattning kan ge grundläggande behörighet till högskolestudier. Man brukar tala om "virtuella betyg" eftersom själva omfattningen avgör om underlaget ger behörighet, inte betygshandlingen i sig. Antagning till utbildning på forskarnivå.