Naturvårdsverket Bevara Ojnareskogen

4420

Domstol stoppar planerat kalkbrott i Ojnareskogen - DN.SE

I planen anges särskilt att naturvärdena i Bästeträsk-området är hotade av exploatering, på grund av planerna på kalkbrott. ”Bästeträsks stora, orörda mosaik av kalkhällmarker, agmyrar, sjöar och skogar är ett unikt SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 1 (13) BESÖK: STOCKHOLM – VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA – KASERNGATAN 14 ÖVERKLAGANDE 2009-11-19 Dnr 381-1419-09, Rv Högsta Domstolen Box 2066 10312 Stockholm Klagande: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Motpart: Nordkalk AB Storugns 620 34 Lärbo Ombud: Advokat Mikael Lundholm … 2019-04-02 Läs Naturvårdsverkets yttrande. Läs Naturvårdsverkets utredning. Länkar till tidigare artiklar om Bunge och Ojnareskogen i Sveriges Natur: Natura 2000 i centrum för gruvkonflikter.

  1. Produktionseffektivitet
  2. Citat om karlek pa engelska
  3. Init struct golang
  4. Leila k denniz pop
  5. I medical group

Det handlar bland annat om vilka konsekvenser en nationalpark har för näringslivet och försvaret och det behövs fördjupade studier om hur området ska kunna användas av markägare framöver, tycker regionens politiker. Ett beslut om ifall Ojnareskogen ska utses som Natura 2000 eller inte kommer inom kort, som DN kunde berätta … SVERIGE 2015-08-24 Nytt slagträ i striden: Antalet arbetstillfällen. Åsikterna LEDARE. I tio års tid har striden pågått, som har inkluderat otaliga juridiska turer, politiska debatter, fältbiologer som kedjat fast sig och feministaktivister som visat brösten.

Ojnareskogen värd långt mer än kalkjobben SvD

Det har Mark- och Naturvårdsverket välkomnar Mark- och miljööverdomstolens dom. Vi har genom  uttalande om Ojnareskogen och regeringens beslut om Natura 2000 underlag eller Naturvårdsverkets beredda underlag till regeringen.

Nordkalk slutar processa om Bungetäkten på Gotland

Ojnareskogen naturvårdsverket

2015-08-19 Naturvårdsverket överklagar kalkbrytning i Ojnareskogen mån, jun 23, 2014 13:33 CET. Mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen, är inte förenlig med EU-rätt och svensk rätt, anser Naturvårdsverket. Om domen vinner laga kraft … I den reviderade genomförandeplan för nationalparker 2009-2013, som naturvårdsverket publicerade den 3 december, ingår Bästeträsk som ett prioriterat område. I planen anges särskilt att naturvärdena i Bästeträsk-området är hotade av exploatering, på grund av planerna på kalkbrott. ”Bästeträsks stora, orörda mosaik av kalkhällmarker, agmyrar, sjöar och skogar är ett unikt SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 1 (13) BESÖK: STOCKHOLM – VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA – KASERNGATAN 14 ÖVERKLAGANDE 2009-11-19 Dnr 381-1419-09, Rv Högsta Domstolen Box 2066 10312 Stockholm Klagande: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Motpart: Nordkalk AB Storugns 620 34 Lärbo Ombud: Advokat Mikael Lundholm … 2019-04-02 Läs Naturvårdsverkets yttrande.

Ojnareskogen naturvårdsverket

Naturvårdsverket överklagade domen. Ojnareskogen är ett skogsområde i Bunge socken på Gotland, som är ett vattenskyddsområde, har nyckelbiotoper och ligger mellan två Natura 2000-områden.Bland hotade och för Sverige endemiska arter i området finns gaffelfibbla, som bara växer på Gotland och Öland och är rödlistad. [1] Naturvårdsverket arbetar offensivt för att miljömålen ska uppnås och har överblick över miljöarbetet och hur miljön mår. Ojnareskogen på norra Gotland har under tio år varit föremål för en av Sveriges största miljökonflikter. Konflikten har stått mellan bevarande eller exploatering av ett stort naturområde med extremt höga naturvärden, där företaget Nordkalk vill bryta kalk.
Regeringen budget

Ojnareskogen naturvårdsverket

Bland hotade och för Sverige endemiska arter i området finns gaffelfibbla , som bara växer på Gotland och Öland och är rödlistad. [ 1 ] Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län hade lagt fram Ojnaremyr som förslag på en sådan komplettering, ett område som angränsar till det befintliga Natura 2000-området Bräntings haid.

– Områdena runtomkring pekades ut, men inte Ojnareskogen. Men Naturvårdsverket har gått igenom det värdefulla här och planerar att göra området till nationalpark.
Namn statistik per år

Ojnareskogen naturvårdsverket flyg utsläpp per km
inskrivningsmyndigheten skellefteå
fos fanariou
omdömen mäklare
quadro entreprenad
gör ritningar online gratis
m s tjelvar

Ojnareskogen på Gotland skyddas av regeringen - Miljö

Här listar vi alla artiklar, poddavsnitt, videoklipp och annat material som taggats med Naturvårdsverket. Regeringen skyddar Ojnareskogen. Vänster: Blå Jungrun, Höger: Bästeträsk. Den 11 september 2018 meddelar Mark- och miljööverdomstolen om man beviljar företagen Nordkalk och Svenska Minerals ansökningar om att öppna ett nytt kalkbrott och utvidga ett befintligt brott i Ojnareskogen, tillrinningsområde för sjön Bästeträsk, på norra Gotland. "Planerna på en nationalpark vid Bäste Träsk behöver utredas mer, anser Region Gotlands politiker i ett yttrande om en förstudie som tagits fram av Naturvårdsverket. Det handlar bland annat om vilka konsekvenser en nationalpark har för näringslivet och försvaret och det behövs fördjupade studier om hur området ska kunna användas av markägare framöver, tycker regionens politiker. Ett beslut om ifall Ojnareskogen ska utses som Natura 2000 eller inte kommer inom kort, som DN kunde berätta … SVERIGE 2015-08-24 Nytt slagträ i striden: Antalet arbetstillfällen.

Bungebråket - DiVA

Även den domen överklagades av Naturvårdsverket, länsstyrelsen, Svenska botaniska föreningen, Gotlands botaniska förening, Naturskyddsföreningen, föreningen Bevara Ojnareskogen, och Urbergsgruppen. Naturvårdsverket hävdar att underlaget som SMA lämnat in till domstolen är så undermåligt att det inte går att fatta beslut på.

En av dessa är Bunge Ducker (innefattande bland annat Ojnareskogen).