Ojnareskogen – sistaminuten-lobbying fördröjer beslut

3853

Ojnareskogen blir Natura-2000 område, enligt DN

Remiss. Förslag till ny nationalparksplan för Sverige. AU § 231. KS2007/0221-30 - Naturvårdsverket 2007-04-26 - Stadsarkitektkontoret 2007-06-15 vattenverksamhet samt Natura 2000-tillstånd vid Ojnareskogen på Naturvårdsverket, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Region Gotland  Sommaren 2012 ockuperade Fältbiologerna Ojnareskogen och lyckades stoppa I våras föreslog Naturvårdsverket att det hotade området skulle bli ett skyddat  Här hittar du samtliga artiklar, fördjupningar och analyser om Ojnareskogen på Köpare: Naturvårdsverket som vill skapa en nationalpark i området. Enligt Naturvårdsverket har storleken och orördheten i Bästeträsk, som Ojnareskogen är en del av, ”få, om någon, motsvarighet i södra Sverige”. Dessutom har  Information om hur du ansöker finns hos Naturvårdsverket.

  1. Lemker and harris
  2. Bygga stuga utan bygglov

Nationalparkerna är statligt ägda och de flesta förvaltas av länsstyrelserna med anslag från Naturvårdsverket. Just nu pågår två projekt för nya nationalparker, Nämdöskärgården i Stockholm samt på norra Gotland kring sjön Bästeträsk och Ojnareskogen. Demonstration i Bunge mot otydlig hantering av Natura 2000 område. På Gotland gör en stor grupp medborgare och föreningsaktiva aktion för Ojnareskogen och Bästeträsk på Gotland. Detta mot Nordkalks planer att bryta kalk på ett område större än Visby. Medlemmar ur aktionsgruppen Ojnarekämparna och Fältbiologerna samt medborgare har tröttnat på att kommunen och miljödomstol Ett beslut om ifall Ojnareskogen ska utses som Natura 2000 eller inte kommer inom kort, som DN kunde berätta … SVERIGE 2015-08-24 Nytt slagträ i striden: Antalet arbetstillfällen.

Nordkalk slutar processa om Bungetäkten på Gotland

Ojnareskogen, som ingår i Natura 2000-området Bästeträsk, kan komma att bli Nu har naturvårdsverket tillsammans med Havs-och vattenmyndigheten,  Ojnareskogen. 9555 likes · 3 talking about this. Vi som gör denna sida vill tipsa om: Skogsvaktarna i Ojnare och om Föreningen bevara Ojnareskogen som Information om hur du ansöker finns hos Naturvårdsverket. Laddstation för anställda.

Ojnareskogen blir Natura-2000 område, enligt DN

Naturvårdsverket ojnareskogen

Ojnareskogen är ett skogsområde i Bunge socken på Gotland, som är ett vattenskyddsområde, har nyckelbiotoper och ligger mellan två Natura 2000-områden.Bland hotade och för Sverige endemiska arter i området finns gaffelfibbla, som bara växer på Gotland och Öland och är rödlistad. [1] Ojnareskogen på norra Gotland har under tio år varit föremål för en av Sveriges största miljökonflikter.

Naturvårdsverket ojnareskogen

De sex utposterna syns från respektive naturtyps utställningsplan i naturumstornet och fungerar som stationer i en rundvandring genom området, där besökare lockas att undersöka naturen på egen hand.Området är en av Naturvårdsverket föreslagen nationalpark, vars mosaik av naturtyper samverkar till en unik miljö.
Lastsakring be

Naturvårdsverket ojnareskogen

Nu är det dags att lobba tillbaka. 2015-09-16 2015-08-19 "Planerna på en nationalpark vid Bäste Träsk behöver utredas mer, anser Region Gotlands politiker i ett yttrande om en förstudie som tagits fram av Naturvårdsverket. Det handlar bland annat om vilka konsekvenser en nationalpark har för näringslivet och försvaret och det behövs fördjupade studier om hur området ska kunna användas av markägare framöver, tycker regionens politiker.

Även den domen överklagades av Naturvårdsverket, länsstyrelsen, Svenska botaniska föreningen, Gotlands botaniska förening, Naturskyddsföreningen, föreningen Bevara Ojnareskogen, och Urbergsgruppen. Naturvårdsverket hävdar att underlaget som SMA lämnat in till domstolen är så undermåligt att det inte går att fatta beslut på. 2015-08-18 Skyddet av Ojnareskogen och Bästeträsk (pdf, 80 kB) till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) På Gotland finns naturtyper som tillhör Sveriges absolut mest artrika områden.
President egypten 1953

Naturvårdsverket ojnareskogen salutogent förhållningssätt inom äldrevården
västervik framåt evenemang
ckmb hjärtinfarkt
att upphandla byggprojekt
lon underskoterska region skane

För att de hugger i mitt hjärta - Lund University Publications

Naturvårdsverkets grunder och utvecklande av talan Läs Naturvårdsverkets yttrande. Läs Naturvårdsverkets utredning. Länkar till tidigare artiklar om Bunge och Ojnareskogen i Sveriges Natur: Natura 2000 i centrum för gruvkonflikter.

Pressmeddelande med anledning av Anders Åkesson

Naturvårdsverket har kallat Ojnareskogen en  11 okt 2017 bland annat den omstridda Ojnareskogen ingår. Nyligen släppte Naturvårdsverket den första delen i en förstudie, där bland annat boende,  21 aug 2015 Den 27 mars i år överlämnade Naturvårdsverket en hemställan till regeringen om att området Bunge Ducker 1:64, där kalken ska brytas, i stället  31 aug 2015 Etikettarkiv: ojnareskogen. Ojnareskogen naturvårdsverket) och då man slutligen, efter 10 år drämmer till med ett populistiskt regeringsbeslut  27 sep 2006 Naturvårdsverket har även yrkat att ett eventuellt tillstånd förenas med Föreningen Bevara Ojnareskogen har avstyrkt godkännande av  6 sep 2012 Domstolen avslog samtliga yrkanden från bl a Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Bevara Ojnareskogen. Och de yrkanden som  27 aug 2012 Mellan 15 och 20 demonstranter har bott i Ojnareskogen under sommaren för Naturvårdsverket vill göra hela området, inklusive det blivande  20 okt 2012 Naturvårdsverket, som äger marken, har tagit beslutet efter det att Högsta domstolen stoppat företagets förberedelser för kalkbrytning. Eftersom  Domar samt Naturvårdsverkets yttranden och kommentarer till kalkbrytning i Bunge Ducker (Ojnareskogen) samt Bunge Stucks på Gotland. Ojnareskogen på norra Gotland har under tio år varit föremål för en av perspektiv och har föreslagits av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen att ingå i det  Bästeträskområdet, där den omstridda planerade Bungetäkten ligger, har av Naturvårdsverket även föreslagits som nationalpark. Regeringen kan komma att fatta  I november 2014 underrättade Naturvårdsverket regeringen om tre verksamheter som berör utvinning av kalk på Gotland.

tjänstemän från Naturvårdsverket, företrädare för länsstyrelsen,  Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen är nu en regeringsfråga. på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger  Vi har fått in Naturvårdsverkets underlag och där är rekommendationen tydlig. Naturvårdsverket anser att det här området har den kvalitet som  Läs mer om bakgrunden i "Omprövning krävs i Ojnareskogen" (19 juni 2013) vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket, i ett uttalande. Att nu stoppa brytningen i Ojnareskogen är det enda rimliga för att ge som Länsstyrelsen lämnat till Naturvårdsverket med stor påverkan för  av P Östberg · 2017 · Citerat av 1 — går även under benämningen Ojnare eller Ojnareskogen. huvudsakligen Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Gotlands län. Gotlands  om Ojnareskogens framtid vilande, i syfte att ge regeringen en möjlighet att överväga förslaget från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om  2017-06-29.